Bạn là khách hàng thân quen của tonynail.net, bạn thường hay mua hàng với số lượng lớn. Hiện nay chúng tôi đang có một số mặt hàng on sale từ 20% đến 40% khi bạn mua từ $2000 trở lên. Nếu bạn cần biết thêm thông tin xin bấm vào đường link bên dưới hoặc liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại

Tel: 210-655-3435

Cell: 210-846-5309

Email: tonynailnet@gmail.com

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mJbnyHkEuYLzjlYlpDTJAlreXCaHmjVgbKqIbXcRJ4M/view#gid=0  < Click here to see the deal

Dear tonynail.net customer,

Right now we have some products on sale from 20% to 40%  when you purchage $2000 or more. Please click on the link above to see the deal.